wczesne wspomaganie rozwoju

W jakich sytuacjach wczesne wspomaganie rozwoju jest potrzebne?

Postrzeganie świata przez dziecko z niepełnosprawnością może znacząco różnić się od tego, do czego przyzwyczaiła nas nasza codzienność. Różnice te mogą być widoczne w wielu obszarach — od sposobu komunikacji, poprzez poruszanie się w domu oraz w przestrzeni publicznej, a na poznawaniu i rozumieniu otaczającego środowiska skończywszy. Dlatego właśnie tak istotnym jest, aby odpowiednio wcześnie rozpocząć działania, które wspomogą prawidłowy rozwój dziecka oraz umożliwią komfortowe funkcjonowanie w grupie rówieśników.

 

Początkowy okres rozwoju dziecka to czas, w którym jego umysł najszybciej przyswaja nowe umiejętności, wiedzę i nawyki. Terapia wczesnego wspomagania rozwoju niejako wykorzystuje ten fakt, stymulując te obszary codziennego funkcjonowania, które najbardziej podatne są na formowanie. Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie — kluczowym elementem opracowania dalekosiężnego planu wsparcia jest dokładne przeanalizowanie sytuacji młodego człowieka.

 
wspomaganie-rozwoju-dziecka-torun-1
wspomaganie-rozwoju-dziecka-2

Na czym polega
terapia wczesnego wspomagania rozwoju?

Przebieg terapii wczesnego wspomagania rozwoju ukierunkowany jest na stymulowanie zdolności psychosomatycznych i komunikacyjnych dziecka, u którego wykryto dysfunkcję. Jest to proces kompleksowy, dotykający wielu aspektów funkcjonowania. Zajęcia, z reguły trwające około 60 minut, 4-8 godzin w tygodniu, najczęściej odbywają się w formie indywidualnych sesji ze specjalistą, w obecności rodziców lub bez — głównie w przypadku nieco starszych dzieci. Podczas tego typu sesji dziecko wykonuje szereg zadań, które z reguły przyjmują formę zabawy — m.in. gry ruchowe i muzyczne, gimnastyka, rysowanie oraz zabawy sensoryczne.

Podczas zajęć nasi terapeuci skupiają się na następujących obszarach:

  • poznawanie i rozumienie siebie i świata,
  • nabywanie umiejętności poprzez działanie,
  • odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej,
  • budowanie systemu wartości.

Jakie dzieci mogą skorzystać z wczesnego wspomagania rozwoju?

Z terapii skorzystać mogą dzieci, u których zaobserwowane zostały jakiekolwiek nieprawidłowości utrudniające prawidłowe funkcjonowanie, już w momencie narodzin. Górną granicę wiekową wyznacza z kolei moment pójścia do szkoły, czyli około 7 lat. Jeśli chodzi o rodzaj zaburzeń upoważniających do zapisania dziecka na tego typu zajęcia, mamy tutaj do czynienia z dosyć szerokim spektrum potencjalnych niepełnosprawności.

Oto najczęstsze z nich:

  • podejrzenie autyzmu,
  • problemy ze wzrokiem lub słuchem,
  • opóźniony rozwój mowy lub inne problemy z komunikacją,
  • niepełnosprawność ruchową bądź intelektualną,
  • zespół Aspergera,
  • kilka niepełnosprawności jednocześnie (niepełnosprawność sprzężona).
przedszkole-torun-alfa
wspomaganie-rozwoju-dziecka-h2

Co trzeba zrobić, aby dziecko mogło uczęszczać na takie zajęcia?

Aby umożliwić naszemu dziecku korzystanie z terapii wczesnego wspomagania rozwoju należy wykonać kilka istotnych kroków. Podstawą dla udziału w zajęciach jest uzyskanie opinii potwierdzającej potrzebę takowej pomocy. Dokument ten otrzymać można w poradni psychologiczno-pedagogicznej po uprzednim złożeniu stosownego wniosku. Konieczne jest tutaj również załączenie zaświadczenia potwierdzającego stan zdrowia dziecka od odpowiedniego lekarza specjalisty. Wymagania poszczególnych placówek mogą się jednak różnić, dlatego warto wcześniej dopytać o niezbędną dokumentację. WWR jest terapią bezpłatną, ufundowaną przez ministerstwo edukacji.

Kto prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju?

Z uwagi na fakt, że terapia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z dysfunkcjami jest przedsięwzięciem dotykającym wielu — nierzadko zróżnicowanych — obszarów, naturalnie znajduje to odzwierciedlenie w personelu odpowiedzialnym za prowadzenie zajęć. Za przebieg terapii odpowiedzialny jest zespół specjalistów — podstawowy skład to pedagog, psycholog i logopeda, jednak w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka do zajęć mogą zostać włączone osoby o innej specjalizacji. Podstawą skutecznej sesji jest dopasowanie programu i charakteru zadań do konkretnego przypadku, dlatego kluczem pozostaje elastyczność w zakresie doboru personelu.

Ergotherapie mit knöpfen

W ten sposób wpajamy dziecku prawidłowe mechanizmy działania i uczymy je, jak poznawać otaczający świat i jak się w nim odnaleźć. Zalecane jest aby dzieci zaczęły korzystać z tej formy pomocy jak najwcześniej, gdyż ten rodzaj terapii kończy się zazwyczaj wtedy, gdy nasza pociecha idzie do szkoły podstawowej. Po udziale w terapii ma już umiejętności, które ułatwiają dobre funkcjonowanie w szkolnej rzeczywistości.

Pomóż  dziecku przystosować się do życia rozwiązując dziecięce  problemy.

Umów Was na spotkanie z naszym terapeutą: