Terapie

W naszej pracy każdego dnia spotykamy się z różnego typu sytuacjami, w których znajdują się dzieci, jak i całe rodziny. Formami pomocy, które stosujemy wobec nich są: terapia behawioralna, pedagogiczna, psychologiczna oraz wspierająca rodzinę. Staramy się dopasowywać metody do danego przypadku i charakteru osoby, a także koncentrujemy się na tworzeniu atmosfery budzącej zaufanie oraz bezpieczeństwo.

Terapie i diagnozy

W wyniku konsultacji pomagamy ustalić rodzaj i stopień zaburzenia dziecka oraz wybieramy metody przywracania mu wewnętrznej równowagi. Spotkania w nurcie behawioralnym czy pedagogicznym zawierają wiele kreatywnych i
rozwojowych sposobów pracy nad zachowaniem, reakcjami na określone sytuacje, rozwojem zdolności manualnych. A także ćwiczeniem skutecznej nauki i radzeniem sobie z trudnościami w różnych dziedzinach życia, jak i z zakresu edukacji (kłopoty w matematyce, ortografii, pisaniu itp.). W konsultacji psychologicznej wspieramy osobę w wyrażaniu się, komunikowaniu własnych emocji i wzmacnianiu poczucia wartości.

boy-holding-block-toy-1598122

Terapia behawioralna

close-up-of-girl-writing-256468

Terapia pedagogiczna

(dla dzieci z klas 1 – 3)

art-black-black-and-white-child-240174

Terapia psychologiczna

man-wearing-white-and-gray-striped-polo-shirt-834508

Terapia wspierająca rodzinę

Zadbaj o rozwój swojego dziecka!

Skontaktuj się z Nami!