TERAPIA RĘKI

Terapia ręki i rozwijanie zdolności manualnych

Terapia ręki jest gałęzią fizjoterapii, skupiającą się na obszarze funkcjonowania obręczy barkowej oraz kończyn górnych. Rozwój motoryki i sprawności manualnej ręki ma kluczowe znaczenie w ogólnym rozwoju psychofizycznym przedszkolaków z autyzmem, dlatego jest stałym elementem programu terapeutycznego prowadzonego w Przedszkolu Alfa.

Dlaczego praca nad sprawnością dziecięcej rączki jest tak ważna, że zasługuje na osobne zagadnienie? Zmysł dotyku jest jednym z najważniejszych „przewodników” dziecka po świecie już od chwili narodzin, a w dalszej perspektywie – narzędziem poznawania świata przed dotyk, wykonywania codziennych czynności, w tym samoobsługowych, czy wreszcie realizowania swoich pasji np. plastycznych. Trzeba także podkreślić, że terapia ręki ma nie tylko znaczenie dla rozwoju sprawności manualnej, ale jest istotnym elementem terapii sensorycznej, wspierającej koordynację wzrokowo-ruchową i ogólny rozwój psychoruchowy, a nawet społeczny.   

Dzieci ze specjalnymi potrzebami, w tym przedszkolaki z autyzmem czy zespołem Aspergera, dzięki tej metodzie mogą pracować nad trudnościami spowodowanymi zarówno zaburzeniami napięcia mięśniowego, jak i problemami z zakresu integracji sensorycznej. Podczas zajęć z terapeutą ręki dzięki specjalnie dobranym ćwiczeniom dzieci rozwijają kluczowe dla nich umiejętności, jak m.in. usprawnianie ruchów manipulacyjnych, stymulacja dotykowa dłoni, samodzielność podczas posiłków czy kształtowanie precyzyjnych ruchów. Terapia ręki wspomaga dodatkowo przezwyciężanie niechęci do dotykania różnych kształtów i faktur, zabaw manualnych albo czynności samoobsługowych. Ćwiczenia z tej dziedziny pozytywnie wpływają też na umiejętność koncentracji, koordynowania pracy obu rąk, prawidłowego chwytania czy wreszcie optymalne tempo pracy rączką w celu osiągnięcia pożądanego efektu.    

kolorowe dłonie
kolorowa glina

Jakie czynności i zajęcia obejmuje terapia ręki?

W gestii specjalisty leży ułożenie optymalnego programu ćwiczeń i aktywności, które będą odpowiedzią na konkretne potrzeby dziecka objętego terapią.

Prowadzone przez naszych terapeutów zajęcia opierają się na kluczowych elementach terapii ręki, takich jak na przykład:

– zabawy paluszkowe (bębnienie po stole, „maszerowanie” palcami po blacie, wyliczanki na paluszkach, zaplatanie dłoni);

– rysowanie i malowanie za pomocą rąk oraz przyborów plastycznych;

– ugniatanie i rozdzielanie dłońmi różnych substancji i faktur (np. plasteliny, papieru, ciastoliny);

– pocieranie i dotykanie różnych powierzchni oraz faktur (doświadczanie pojęć: gładkie, szorstkie, śliskie, zimne, ciepłe itp.);

– kręcenie, zawijanie, składanie, nawlekanie (np. przy użyciu nakrętek, bandaży, folii, koralików, sznurków);

– ćwiczenie precyzji chwytu i czynności manipulacyjne (np. chwyt pęsetkowy w dwa paluszki, przelewanie wody z jednego pojemnika do drugiego);

– nauka czynności samoobsługowych (ubieranie się, mycie rąk, podwijanie rękawków czy nogawek spodni, posługiwanie się sztućcami, picie z kubeczka);

– masaż ręki i przedramienia skoncentrowany na stymulacji czucia powierzchniowego i głębokiego.

Terapia ręki jest integralną częścią zajęć z zakresu arteterapii – małą motorykę ćwiczymy skutecznie podczas zajęć plastycznych czy muzycznych (gra na prostych instrumentach), a także zabaw sensoplastycznych. Oprócz poprawy sprawności palców i ścięgien, dzięki uważnie prowadzonej terapii możemy osiągnąć u naszych podopiecznych pozytywne rezultaty także w takich kwestiach, jak umiejętność naśladowania, rozwój motoryki dużej czy wreszcie wzrost samooceny i wiary we własne możliwości.

Daj  dziecku szansę na lepsze przystosowanie  do życia  i radzenie sobie z codziennymi problemami. 

Umów Was na spotkanie z naszym terapeutą: