Terapia psychologiczna

W jakich sytuacjach terapia psychologiczna jest potrzebna?

Nasze życie pełne jest sytuacji, mogących stanowić potencjalne źródło stresu lub lęku — interakcje społeczne, zarówno na gruncie zawodowym, jak i towarzyskim, zmiana otoczenia, codzienne obowiązki oraz mierzenie się z ciągłym porównywaniem naszych osiągnięć i wyników.

W przypadku dzieci jednak powyższe problemy, jeśli odpowiednio wcześnie nie zostaną zaadresowane, mogą rozwinąć się w dużo poważniejsze zaburzenia na gruncie rozwoju relacji z rówieśnikami czy nawet codziennego funkcjonowania.

Naturalnie charakter i zakres omawianych sytuacji stresogennych nieco różni się od tego, z czym na co dzień mierzą się ludzie dorośli — środowisko zawodowe zastępuje tutaj przedszkole oraz aspekt edukacyjny — jednak mechanizmy mające wpływ na sprawność psychicznej są tutaj podobne. Skalę problemu dodatkowo potęguje fakt nie do końca wykształconych umiejętności komunikacyjnych. Rodzice nierzadko mają trudności z jednoznaczną identyfikacją przyczyny problemu, dlatego tym bardziej warto wtedy skorzystać ze wsparcia specjalisty.

Podstawowym założeniem podczas terapii psychologicznej jest dotarcie do źródła negatywnych odczuć i niepożądanych reakcji młodego człowieka. Przejawów zachowania, które powinno nam chociażby zasygnalizować ewentualność skorzystania z tego rodzaju wsparcia, może być wiele. Począwszy od agresji oraz częstych i intensywnych wybuchów gniewu, po — wręcz przeciwnie — apatię, osłabienie i brak chęci do zabawy. Możliwych przesłanek do rozpoczęcia terapii psychologicznej może być więcej — wtórne moczenie nocne, niepokojąca nieśmiałość i wycofanie lub przesadzona wrażliwość na najmniejszą krytykę.

Konsultacja ze specjalistą wskazana jest także w przypadku, gdy dziecko zmierzyć musiało się z różnego rodzaju przykrymi bądź szokującymi wydarzeniami. Terapia psychologiczna jest jednym ze sposobów radzenia sobie z traumą, wynikającą z choroby lub śmierci osoby bliskiej, wypadku czy też innych zdarzeń, które mogły odcisnąć piętno na umyśle młodego człowieka.

terapia-psychologiczna-torun-przedszkole-alfa-1
psycholog-dzieciecy-torun

Na czym polega
terapia psychologiczna?

Terapia psychologiczna obejmuje szereg działań mających na celu zapobieganie oraz niwelowanie wszelkiego rodzaju zaburzeń więzi społecznych, tak w odniesieniu do domu rodzinnego, jak i do kontaktu z rówieśnikami. Jednym z głównych zagadnień poruszanych podczas sesji jest temat więzi dziecka z opiekunami, swoboda w codziennej interakcji oraz identyfikacja przyczyn, przejawów i konsekwencji zachowania, które w jakikolwiek sposób odbiega od ogólnie przyjętego za prawidłowe.

Prawidłowe rozpoznanie problemu jest jednym z najważniejszych elementów tego typu zajęć, gdyż to na jego podstawie jesteśmy w stanie określić zakres oraz charakter terapii — harmonogram ustalamy jest indywidualnie w odniesieniu do konkretnego przypadku. Mamy świadomość, że każde dziecko wymaga nieco innych metod rozładowania napięć i obaw nim kierujących. Udział rodziców w sesji jest opcjonalny, jednak zalecamy możliwie największe zaangażowanie opiekunów, czego efekty są szczególnie widoczne w przypadku najmłodszych dzieci.

Jak wygląda i przebiega terapia psychologiczna?

Terapia psychologiczna może przyjmować różne formy — od indywidualnej pracy z dzieckiem, poprzez możliwy aktywny udział rodziców, a na grupowych zajęciach w gronie rówieśników kończąc. Nie istnieje sztywna granica wieku, po przekroczeniu której zaleca się — lub nie — skorzystanie ze wsparcie profesjonalisty. Wszystko zależy od indywidualnych oczekiwań i preferencji dziecka oraz opiekunów, a zajęcia można rozpocząć już po zaobserwowaniu pierwszych ku temu przesłanek.

Pierwszy krok terapii psychologicznej dla dziecka to zawsze spotkanie z rodzicami, najczęściej bez obecności podopiecznych. Celem takiej konsultacji jest dokładne omówienie problemów i nieprawidłowości zaobserwowanych u dziecka, co pozwoli na opracowanie konkretnego harmonogramu działania. Ważne jednak, aby odpowiadać szczerze — specjalista zada wiele szczegółowych pytań, często natury prywatnej. Te dotyczą przede wszystkim objawów budzących zaniepokojenie opiekunów, ale również przebiegu ciąży, relacji między rodzicami oraz charakteru młodego człowieka.

Wczesne etapy pracy z dzieckiem przyjmują formę obserwacji jego zachowania, nawyków i reakcji — w przypadku młodszych podopiecznych jest najczęściej forma zabawy, a obecność specjalisty jest możliwie nieinwazyjna. Na podstawie tego rodzaju obserwacji układa się szczegółowy plan terapii psychologicznej. Ta z kolei przebiega w pewien sposób dwutorowo — indywidualna praca z dzieckiem przy użyciu adekwatnych do wieku metod uzupełniana jest przez edukację rodziców.

terapia-psychologii-dzieciecej-torun-przedszkole-alfa-1

Bazuje na regularnych sesjach (około 45/50 minut każda), zawsze z tym samym psychologiem. Dzięki temu dajemy dziecku poczucie bezpieczeństwa i pomagamy mu zbudować przyjacielską więź z terapeutą. Na początku psycholog stawia diagnozę, analizuje problem, a potem układa plan działania. W terapię psychologiczną angażujemy również rodziców, którzy otrzymują bardzo dokładne wskazówki i pełną informację o postępach w terapii dziecka.

 

Jeśli zauważasz, że Twoje dziecko okazuje negatywne i niepokojące emocje – takie jak płacz, lęk, złość, agresja, wycofanie, zamknięcie się w sobie, smutek – skontaktuj się z nami.

Im wcześniej rozpoczniemy terapię z psychologiem, tym łatwiej będzie nam pomóc Twojemu dziecku i Tobie.