Kadra

Nasza kadra

pexels-photo-1065084

Agnieszka Rodzińska

Dyrektor Ośrodka

Z wykształcenia psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta TUS.

Swoją wiedzę zdobywała na uczelniach w całej Polsce. Od ponad 10 lat pracuje z dziećmi w szkołach, fundacjach, stowarzyszeniach i instytucjach miejskich. Obecnie pracuje w Szkole Posdtawowej nr 2 w Toruniu oraz współpracuje ze Stowarzyszeniem Ognisko Sportu Niepełnosprawnych Alfa Sport Toruń jako członek zarządu oraz dyrektor Centrum Diagnozy i Terapii prowadzonego w ramach działalności Stowarzyszenia. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę zdobytą na studiach, jak i wielu dodatkowych szkoleniach w tym m.in. kursach INPP oraz Mindfulness. Prywatnie mama nastolatki, miłośnik muzyki, gier komputerowych i książek Stephena Kinga.

Ukończyła pedagogikę wieku dziecięcego i wczesnoszkolną na UMK w Toruniu.

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunkach akademia trenera i psychologia biznesu, obecnie w trakcie studiów z oligofrenopedagogiki.

Posiada doświadczenie w pracy w szkole podstawowej w nauczaniu zintegrowanym oraz w przedszkolu jako nauczyciel języka angielskiego.

Organizatorka Festiwalu dla dzieci i dorosłych Toruń z Pasją


Joanna rutecka

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ

pexels-photo-1065084

KLAUDIA JAWORSKA

NAUCZYCIEL terapeuta

Ukończyła studia pierwszego stopnia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z zakresu: Pedagogika specjalna, specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego – studia magisterskie: Pedagogika specjalna, specjalność: Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń.

Obecnie słuchaczka studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu  kierunku: Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna).

W trakcie studiów była wolontariuszką w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym, gdzie zdobywała doświadczenie w pracy i terapii z dziećmi ze spektrum autyzmu. Realizowała również praktyki i wolontariaty w placówkach specjalnych, gdzie pracowała z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną.

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uzyskała tytuł pedagoga specjalnego o specjalności terapia logopedyczna w 2017 roku a w 2019 roku tytuł pedagoga o specjalności logopedia. Obecnie w trakcie realizacji studiów podyplomowych z zakresu Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej oraz Diagnozy, Edukacji i Terapii osób ze spektrum autyzmu. Uczestniczyła w szkoleniach m. in. z Wczesnej Interwencji Logopedycznej oraz Terapii Behawioralnej – 3 modułowy kurs bazowy. Pracę z dziećmi rozpoczęła od wolontariatu w 2014 r. a z dziećmi z niepełnosprawnościami od czerwca 2019 r.

 

 

ALEKSANDRA CIEŚLAK

nauczyciel terapeuta

pexels-photo-1065084

MAŁGORZATA LEWANDOWSKA

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ

Z wykształcenia- geograf, z zamiłowania- nauczyciel. Dyplom magistra uzyskała na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na kierunku geografia. Ukończyła studia podyplomowe w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Aktualnie studentka studiów podyplomowych „Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej”. Od 4 lat czynny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Od 10 lat wychowawca kolonijny i animator podczas wyjazdów wakacyjnych z dziećmi od 5 do 18 roku życia.

 

 

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie archeologii. Ukończyła Liceum Medyczne, roczną szkołę Opiekuna medycznego, studia podyplomowe z Przygotowania pedagogicznego oraz Oligofrenopedagogiki. Z zamiłowania opiekunka ludzi i zwierząt. Pracę z osobami z niepełnosprawnościami rozpoczęła już na studiach, doświadczenia w zawodzie nabywała przez ponad 15 lat pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

 

 

IZABELA WILEWSKA

nauczyciel terapeuta

pexels-photo-1065084

NATALIA
NAHURNIK-WYSOCKA

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Absolwentka UMK w Toruniu na kierunkach pedagogika i socjologia, praca socjalna, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej.

Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami.

W pracy terapeutycznej korzysta z różnorodnych metod m.in: terapia odruchów metodą INPP, integracja bilateralna, ruch rozwijający i inne, stale poszerza swój warsztat i szuka możliwości rozwoju.

 

 

Jak o sobie mówi „pedagog specjalny z pasji, doświadczenia i wykształcenia”. Ukończyła uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku: pedagogika specjalna. Od 11 lat pracuje z dziećmi z niepełnosprawnościami,głównie z dziećmi ze spektrum autyzmu. Terapeuta ręki, trener TUS, terapeuta osób ze spektrum autyzmu. W  pracy wykorzystuje wspomagającą formę komunikacji Makaton oraz język migowy. Swoje umiejętności z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania doskonaliła pod okiem superwizorów z Gdańska. Swoją pasją do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dzieli się ze studentami Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy. Nauczyciel wspomagający w oddziale integracyjnym, rewalidator. Prowadzi zajęcia w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych. Prywatnie mama energicznej Mai i pasjonatka gotowania.

KORNELIA STOGOWSKA

PEDAGOG SPECJALNY, TERAPEUTA RĘKI, TERAPEUTA TUS, TERAPEUTA DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

pexels-photo-1065084

LIDIA PITULSKA

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ, REWALIDATOR, NAUCZYCIEL GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku pedagogika wczesnoszkolna o specjalizacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Ukończyła studia w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej i gimnastyki korekcyjnej, obecnie w trakcie studiów z zakresu edukacji i terapii dzieci z autyzmem.

Szczęśliwa „posiadaczka” trzech psów i dwóch kotów, czynny pomocnik toruńskiego schroniska oraz fundacji i stowarzyszeń na rzecz zwierząt.

Wieloletni pracownik szkoły w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, oligofrenopedagog, nauczyciel, aktywny zawodowo muzyk i animator. Członek Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów. Pracę z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami rozpoczął w roku 2011. W czasie wolnym biega, uprawia sporty ekstremalne lub chodzi do kina.

 

 

adult-beard-boy-casual-220453

MATEUSZ KOZŁOWSKI

MUZYKOTERAPEUTa

pexels-photo-1065084

BEATA FALKIEWICZ

ARTETERAPEUTA, TRENER SENSOPLASTYKI, TERAPEUTA RĘKI, TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, LOGOPEDA

Ukończyła studia licencjackie o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia magisterskie o specjalności pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedii i integracji sensorycznej. Certyfikowany trener sensoplastyki, arteterapii oraz terapii ręki. Obecnie rozszerza swoją wiedzę i umiejętności w zakresie metody terapii neurotaktylnej i wybiórczości pokarmowej.

W kręgu jej zainteresowań znajduje się filozofia Rodzicielstwa Bliskości, Porozumienie bez Przemocy, teoria harmonijnego rozwoju.

W swojej pracy stara się wykorzystać różne formy dziecięcej aktywności w rozwoju intelektualnym, poznawczym i emocjonalno-społecznym. Uwielbia dziecięcą chęć odkrywania świata. Każdy nowy dzień jest dla niej nowym wyzwaniem, a uśmiech dziecka daje jej siłę i motywację do pracy. Jest dumna z tego, że jestem pedagogiem. Uważa, że otrzymała wyjątkowy przywilej i ma szczęście, że może pracować z dziećmi i dla dzieci.

Łączy pracę z osobami dorosłymi oraz dziećmi pracując jako psycholog szkolny, psycholog w szpitalach uzdrowiskowych oraz na oddziale neurologii.

W kręgu jej najbliższych zainteresowań zawodowych są neuropsychologia oraz psychologia zdrowia i rehabilitacji, które stara się rozwijać kontynuując swoje kształcenie.

Ponadto, ukończyła studia podyplomowe z kwalifikacji nauczycielskich – przygotowanie pedagogiczne oraz uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego.

W związku z pracą z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi ukończyła szkolenia na temat 17 elementów terapii Metodą Krakowską prof. zw. dr hab. Jagody Cieszyńskiej oraz pracy z dziećmi z Zespołem Aspergera i Autyzmem, które wykorzystuje w swojej praktyce.

MARTA WOJTOWICZ

Psycholog

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z Nami!