Terapia behawioralna

W jakich sytuacjach terapia behawioralna jest potrzebna?

Wśród wielu rodzajów zajęć z psychologiem i terapeutą, terapia behawioralna wyróżnia się wszechstronnością. Polecamy ją przede wszystkim dzieciom z zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami wieku dziecięcego oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jeśli jednak spojrzymy na terapię behawioralną nieco szerzej, znakomicie sprawdzi się ona także jako zajęcia wspierające rozwój, poszerzające umiejętności i kompetencje dzieci.


Bardzo dobre efekty przynosi łączenie terapii behawioralnej z terapią integracji sensorycznej, terapią logopedyczną oraz treningiem umiejętności społecznych. Możemy łączyć ją również z treningiem uważności i spostrzegawczości, aby pomóc dzieciom w wieku szkolnym w odnoszeniu sukcesów zarówno edukacyjnych jak i społecznych.

Zasięg oddziaływania jest tu bardzo szeroki i zależy przede wszystkim od indywidualnych potrzeb uczestnika.

alfa-torun-przedszkole-terapie-torun
kolorowa glina

Na czym polega
terapia behawioralna?

W terapii behawioralnej zakładamy, że dziecko w wyniku różnych zjawisk i sytuacji w otoczeniu uczy się pewnych zachowań oraz reakcji. Niektóre z nich mogą okazać się dla niego ograniczeniem i sprzyjać np. lękom, inne z kolei wpływają na młodego człowieka pozytywnie i rozwijająco.

Nasze zadanie polega na tym, by wspierać pozytywne, korzystne dla dziecka zachowania. Ucząc odpowiednich postaw i prawidłowych reakcji, już od najmłodszych lat wyrabiamy korzystne nawyki, które zostaną z nim już na całe życie.

Metody terapii behawioralnej są różnorodne i właśnie dzięki temu tak atrakcyjne dla dziecka.

Przebieg terapii behawioralnej

Terapia behawioralna należy do stosunkowo krótkoterminowych — trwa ona z reguły od 6 tygodni do pół roku, podczas gdy niektóre odbywają się nawet przez kilka lat. Pojedyncze spotkanie to z kolei od 30 do 60 minut, w zależności od potrzeb i wieku dziecka. Pierwszym krokiem jest określenie problemu — pojedynczego bodźca, sytuacji lub zestawieniu czynników, z którymi podopieczny sobie nie radzi. Następnie identyfikujemy schemat zachowania w danym momencie, nazywamy towarzyszące temu emocje oraz tok myślenia prowadzący do określonej reakcji.

To właśnie reakcja na określone warunki środowiskowe — a raczej praca nad jej kontrolą — stanowi główny punkt tego rodzaju zajęć. Analizujemy zależności pomiędzy emocjami, działaniami oraz konkretnymi czynnikami stresowymi. Istotnym jest również, aby podczas zajęć umożliwić dziecku samodzielne rozpoznanie przyczyn i związków pomiędzy bodźcem a reakcją. W tym celu stosujemy między innymi technikę dialogu sokratejskiego, zapis myśli, a także ekspozycje i eksperymenty poznawcze.

przedszkole-torun-alfa-osrodek-1
arteterapia-przedszkole-alfa-torun-h1

Zalety terapii poznawczo-behawioralnej

Korzyści płynące z tego rodzaju zajęć znajdują szerokie odzwierciedlenie w wynikach badań klinicznych dotykających tego obszaru. Pozytywnie wpływają one na samoświadomość i zdolność dziecka do rozpoznawania własnych emocji, jednocześnie rozwijając umiejętności komunikacyjne i społeczne.

Niewątpliwą zaletą terapii poznawczo-behawioralnej jest także jej krótkotrwałość. Choć same sesje należą do intensywnych i wymagają stosunkowo dużego zaangażowania ze strony dziecka, perspektywa uzyskania zadowalających efektów w czasie krótszym niż pół roku zdecydowanie stanowi wartość dodaną.

Tego typu sesje uczą poprawnych nawyków i wzorców zachowania podczas interakcji społecznych oraz funkcjonowania w grupie. Wspomagają także samokontrolę w sytuacjach dyskomfortu lub stresu, pomagając dziecku zdystansować się i lepiej zrozumieć mechanizmy rządzące jego ciałem i umysłem. Dodatkowym — niejako pobocznym — efektem zajęć jest trening skupienia na wykonywanej czynności oraz ukierunkowania uwagi.

Organizujemy m.in. zajęcia:

  • manualne
  • plastyczne
  • sensoryczne
  • relaksacyjne
  • ruchowe

W ramach terapii prowadzimy zajęcia adaptujące starsze dzieci do funkcjonowania w życiu codziennym

ośrodek dla dzieci
 

Daj dziecku szansę na lepsze przystosowanie I radzenie sobie z codziennymi problemami

Umów się na spotkanie z naszym terapeutą: