Pomagamy Dzieciom

Odkrywać ich Własne Możliwości

Zajęcia i terapie dla osób niepełnosprawnych

Zajmujemy się wsparciem osób z zaburzeniami, trudnościami w nauce czy komunikacji. Jako Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy świadczymy w tym zakresie zajęcia terapeutyczne, w tym takie, jak: behawioralna i pedagogiczna terapia dla dzieci, integracja sensoryczna oraz pomoc psychologiczna. Prowadzimy również spotkania dla rodzin, które borykają się z brakiem porozumienia pomiędzy poszczególnymi członkami i potrzebą wzajemnej akceptacji.

Metody terapeutyczne

Kierujemy się w naszej pracy nie tylko wiedzą z zakresu psychologii behawioralnej i tradycyjnej, ale również kreatywnymi sposobami na pomoc dzieciom w nauce, podczas naszych zajęć pedagogicznych. Wspieramy na nich osoby ze stwierdzoną dysleksją, dysgrafią czy dyskalkulią. Nasz Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy udziela ponadto świadczeń na rzecz niepełnosprawnych. Działamy na terenie Torunia. Poprzez formularz rejestracyjny w zakładce Kontakt można się z nami skontaktować i umówić na wizytę czy konsultację. Zgłoszenia przyjmujemy również telefonicznie bądź mailowo.

Organizujemy m.in. zajęcia:
• manualne,
• plastyczne,
• sensoryczne,
• relaksacyjne,
• ruchowe.

Czym się zajmujemy?

Tego typu spotkania skupiają się na wspieraniu w dziecku takich zachowań oraz naturalnych reakcji, które będą
kształtowały w nich poczucie własnej wartości, postawę otwartą wobec świata, a także umiejętność komunikacji
międzyludzkiej. Terapia behawioralna obejmuje stosowanie wielu różnych metod i technik, w tym integracji sensorycznej.

Nasz terapeuta pomaga dzieciom z takimi trudnościami, jak: Dysleksja, Dysgrafia. Dysortografia, Dyskalkulia. Staramy się, aby już od najmłodszych lat nasi podopieczni mogli w bezpiecznym i harmonijnym środowisku uczyć się nowych rzeczy oraz przekraczać własne ograniczenia w dziedzinach, które sprawiają im największe trudności.

Udzielana w naszym ośrodku terapia psychologiczna odbywa się systematycznie i trwa około 50 minut. Tworzymy przyjazne i spokojne środowisko do rozmowy, wyrażenia emocji, buntu czy smutku. Ponadto, ściśle współpracujemy z rodzicami lub opiekunami dziecka i wskazujemy kierunki pomocne w poprawie komunikacji i relacji z nim.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z Nami!