Pomagamy dzieciom odkrywać ich własne możliwości
Inwestujemy w ludzi i sprzęt
najwyższej jakości
To nie praca 🙂
tylko pasja !!!
Previous
Next

Przedszkole Terapeutyczne Alfa

Przedszkole Terapeutyczne Alfa posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Torunia  jako Niepubliczny  Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy Alfa. Powstał on w odpowiedzi na potrzeby rodziców podopiecznych Centrum Diagnozy i Terapii Alfa prowadzonego przez Stowarzyszenie Ognisko Sportu Niepełnosprawnych Alfa Sport Toruń. Jesteśmy stowarzyszeniem, które od wielu lat działa na rzecz osób niepełnosprawnych.

Podczas codziennych, różnorodnych zajęć, żadne dziecko nie czuje się odrzucone – ośmielamy dzieci i pomagamy im pokonywać pojawiające się problemy. Przedszkole dla dzieci z autyzmem uczy samodzielności, ale też uświadamia najmłodszych, że mogą prosić o pomoc. Ponieważ mamy doświadczenie w pracy z dziećmi chorymi na autyzm, terapia przez nas prowadzona jest wyjątkowo różnorodna – obejmuje ona cały szereg zagadnień, z którymi dzieci mogą mieć trudności. Dzięki łączeniu terapii z zabawą, dzieci uczą się nie zdając sobie z tego sprawy – pomaga to wprowadzać dzieci w różne zagadnienia w taki sposób, by nie było to dla nich męczące. Zdajemy sobie sprawę z tego, jakie trudności niesie z sobą autyzm – zajęcia przez nas prowadzone są indywidualnie dostosowywanie do potrzeb każdego dziecka. Jeśli u Państwa dziecka wykryto zespół Aspergera bądź autyzm, ośrodek dla dzieci z autyzmem w Toruniu może Państwu pomóc. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Obecnie Ośrodek prowadzi dwie grupy przedszkolne 3-4 i 5-6 latków. Prócz zajęć przedszkolnych nasi podopieczni uczestniczą w specjalnie dobranych do ich potrzeb terapiach m.in. w: terapii integracji sensorycznej, fizjoterapii, terapii ręki, zajęciach logopedycznych, zajęciach rewalidacyjnych, gimnastyce korekcyjnej, terapii psychologicznej, terapii pedagogicznej, dogoterapii, muzykoterapii, hipoterapii, arteterapii oraz zajęciach z sensoplastyki.

Nasze przedszkole na platformie YouTube